Westhill Consulting

Warszawa
Falenty Nowe
ul. Rzemieślnicza 3
05 – 090 Raszyn

diagnostyka@westhill.pl
www.westhill.pl


Jeśli chcesz zakupić pakiet kodów dostępu dla pracowników Twojej firmy, otrzymasz indywidualne wsparcie naszego konsultanta, Kod Rabatowy dla pracowników pozwalający na logowanie się bez opłat, promocyjną cenę oraz inspirację, jak wartościowo wpleść to narzędzie w inne działania rozwojowe.

Skontaktuj się z nami: diagnostyka@westhill.pl

Zobacz, jak rozwiązania diagnostyczne i doradcze firmy Westhill Consulting wspierają firmy w rozwoju biznesu.