Czy każdego dnia robisz to, co potrafisz robić najlepiej?

TalentReflect™ to narzędzie diagnostyczne on-line określające Twoje najważniejsze silne strony, talenty osobiste. Test pozwoli Ci odkryć i nazwać Twoje 5-7 głównych silnych stron.

Badanie obejmuje dwa etapy: samoocenę i feedback 360o. W pierwszym kroku zobaczysz, jak sam siebie postrzegasz. Następnie test zdiagnozuje, czy inne osoby, które z Tobą współpracują, także widzą w Twoim zachowaniu te same cechy. Dla oceniających test jest bezpłatny.

Raport pokaże Twoje silne strony w podziale na grupy:
MYŚLENIE - DZIAŁANIE - RELACJE Z INNYMI

oraz uporządkuje je w grupy:
WSPÓLNE, NIEŚWIADOME i NIEWIDOCZNE


179zł